Ανακοίνωση

ΘΗΒΑ20/12/2012

ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΝ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ  ΕΤΟΥΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18-12-2012 (ΦΕΚ 246Α), η οποία εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο. Επιτρέπεται, λοιπόν,  η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τις δυο τελευταίες Κυριακές ειδικά και μόνο για το έτος 2012 (άρθρο 4), δηλ. στις 23/12/2012 & 30/12/2012, σε προαιρετική πάντοτε βάση και με την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Η ρύθμιση γίνεται με στόχο την τόνωση της αγοράς κατά την εορταστική περίοδο και τη διευκόλυνση των καταναλωτών. Κατόπιν τούτου, ο Εμπορικός Σύλλογος  Θήβας προτείνει τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας να παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 30/12/12 και το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής 10:00-18:00

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Comments are closed.